יום רביעי, 16 באוגוסט 2017

גאב"ד העדה החרדית קיבל את דרישת שלטונות הצבא לטובת ההסדר המשחרר את בני הישיבות

לאחר שנחתם ההסכם בין ועד הישיבות, הרבנים הראשיים, גאב"ד העדה החרדית, ושלטונות הגיוס, בו הוסכם כי רק בני הישיבות ישוחררו משירות צבאי, ותועבר ביקורת קפדנית על כך, ראשי הישיבות לא יסלקו תלמידים שיתגייסו לצבא בהתנדבות, ושאר פרטי ההסכם, החליטו בצבא להשהות את ההסכם זאת בשל כרוזים שפורסמו בציבור החרדי כנגד גיוס בני הישיבות לצבא לאחר שראו בהם סתירה להסכמות אליהם הגיעו עם ראשי הציבור החרדי שנוסחו ע"י הרבנים והוסכמו על שלטונות הצבא, ועל כן שיגרו הודעה לרבנים החותמים כי ההסכם מושהה עד לגילוי דעת מאת הרבנים הנ"ל אל הציבור בקריאה להתנדבות ולהתגייסות כוללת להגנת העם.
בעקבות כך, פירסם הגאב"ד מהרי"צ דושינסקי זצוק"ל קריאה מיוחדת לציבור להתגייס לעשיית הביצורים תוך שהוא מגביל את העבודה לימי חול בלבד, והקריאה אף סוקרה למחרת בעיתון "היומן" (בתאריך ח' באייר תש"ח) שיצא לאור בירושלים באותם ימים (העיתון הנ"ל יצא לאור ע"י החוגים הימניים באגודת ישראל שהיו מזוהים עם הגאב"ד מהרי"צ דושינסקי שהיה מכוון דרכו של העיתון והוא זה שפירסם מספר ימים קודם לכן את קריאתו של מהרי"צ דושינסקי לבני הישיבות מספר ימים לפני חתימת ההסכם שלא להתגייס לשום דבר גיוס) תחת הכותרת "לעבודת הביצורים" מפרסם העיתון כי "מרן הגרי"צ דושינסקי שליט"א פרסם קריאה להשתתף בעבודת הבצורים בימי החול שחשובה מאוד בשעת חרום זו."

להלן המכתב של  שלטונות המפקד לשירות העם בירושלים, ולאחר מכן תמלולו:ז' אייר תש"ח
אל ועד הישיבות מפעל התורה
 ולתשומת לב כב' הרבנים הראשיים לא"י
מרכז אגודת ישראל

הנידון: גיוס בני ישיבות

בהמשך למשא ומתן בענין גיוס בני הישיבות הננו מתכבדים להודיעכם:

א. מרכז המפקד לשירות העם בירושלים נהל את המו"מ עם ראשי הישיבות ועם המוסדו התורניים מתוך רצון כנה לשמור על שלמות הישיבות ועל אפשרות המשכתם של הלימודים בהן, ועם זה מתוך הנחה מוקדמת, כי אין איש בישוב פטור בשעה זו מחובת השתתפות פעילה בהגנת המדינה העברית וירושלים העברית.

ב. בהתחשב בדעתם של הרבנים הראשיים וראשי הישיבות ומתוך רצון למנוע חילוקי דעות רציניים בשעה זו, מסכים מרכז המפקד לשירות העם להצעת ההסכם שנוסחה ונחתמה ע"י כב' הרבנים הראשיים, וע"י ראשי הישיבות ושהעתקה המאושר בר"ת על ידינו מצורף בזה, ומצהיר כי כל המוסדות המוסמכים ישמרו בקפדנות על סעיפי ההסכם הנ"ל.
ג. על תנאי ההתייצבות והאימונים של תלמידי הישיבות יבואו נציכי מרכז המפקד בדברים עם נציגי הישיבות.
ד. הואיל והכרוזים שנתפרסמו ע"י כמה רבנים וגדולי תורה בירושלים בענין זה עלולים היו להזיק לרוח ההתנדבות של הצבור הירושלמי, הננו מבקשים מאת כב' הרבנים החתומים על ההסכם לפרסם גילוי דעת אל הציבור בקריאה להתנדבות ולהתגייסות כוללת להגנת העם בשעה חמורה זו.

ה. הסכם זה ייכנס בתקפו בשעה שימסר לידינו טופס חתום בידי כב' הרבנים הראשיים שהסכימו לתכנו.
 על המכתב חתמו 3 מראשי המרכז למפקד העם בירושלים.
יצויין כי אם בימים אלו מתכחשים בעדה החרדית לפועלו של מהרי"צ דושינסקי להסדרת מעמדם של בני הישיבות תוך הגעה להבנות עם השלטונות, הרי שבגליון "דבר ההתאחדות" של חסידות דושינסקי פורסם הדבר כבר בשנת תש"ל והובהרה עמדתו כפי שהעיד הרב שלזינגר כי הרב דושינסקי חתם על ההסכם בשל חששו לגורל בני הישיבות, למרות ההתגמשות שהיה צריך לגלות מול השלטונות, וכפי שנחשף בכתבה זו בייתר שאת.
צילום 2 עמודי עיתון היומן ח' אייר תש"ח

יום שלישי, 1 באוגוסט 2017

מסקנות "ועדת הכהן" לגיוס בני הישיבות לצה"ל

בשנת תשמ"ו מונתה ועדה מיוחדת שתפקידה היה לבחון את עניין הדיחוי לבני הישיבות מגיוס לצה"ל, בועדה השתתף חבר הכנסת רפאל פנחסי נציגו של מרן הרב שך זיע"א ונציגים מטעם ועד הישיבות שהציגו את העמדה החרדית הותיקה לפיה ההסדר אינו פוטר בני ישיבות לגמרי מן השירות והוא רק דיחוי עד שבני הישיבות מסיימים את לימודיהם, דבר קיומה של הועדה ומסקנותיה נחשף לראשונה כאן,
וכעת אנו מפרסמים לראשונה את הדו"ח המלא של הועדה ומסקנותיה המלאות.
באדיבות גנזך המדינה.