פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שישי, 28 בנובמבר 2014

קידוש השם או חילול השם??

כזכור, כאשר היה צריך מרן הרב שך זצוק"ל להכריע בין ממשלת שמאל לממשלת ימין, וערך לשם כך את הכינוס ביד אליהו, היה הדבר לצנינים בעיניהם של אנשי נטורי קרתא שערכו "הפגנה" על החילול השם...יום שישי, 19 בספטמבר 2014

"הרבנית מבריסק"

כבר מימי קדם דרכם של הלוחמים בגדולי ישראל הייתה לתלות לתלות טענתם במשמשיהם וכדומה, כך היה אצל כל גדולי ישראל, דוגמה מעניינת ובולטת לזה ניתן למצוא ביחס משכילי ירושלים אל מרן רבי יהושע לייב דיסקין זצוקללה"ה, ביודעם ומכירם שהציבור לא מוכן לקבל את פיקפוקם בקדושתו של מהרי"ל, העמיסו טענותיהם על "הרבנית מבריסק", חיפוש מקרי בעיתוני התקופה של המילים "הרבנית מבריסק" מניב עשרות תוצאות, וכמה מקריות מהן לפניכם:

עיתון "עברי אנכי" 12 אוגוסט 1881
עושי רצונה ואנשי סודה של "הרבנית מבריסק" רודפים, מחרימים, משמתים וכו'יום שני, 15 בספטמבר 2014

הרבי מלובביץ' - גיוס בנים אינו שונה מגיוס בנות!!

לאחרונה רבות העדויות והאמירות בשם רבותינו זצ"ל כביכול אמרו שגיוס בנים שווה בחומרתו לגיוס בנות, בניגוד למקובל וכפי שסיפר הרב שלמה לורנץ במעשה שהיה אצל הרב מבריסק:
"באחד הימים, באה אליו משלחת של אנ"ש ונאמר לו שנודע ממקור מוסמך שראה"מ, דוד בן-גוריון, החליט שאם ימשיכו במאבק נגד שרות לאומי ולא יתפשרו בענין, הרי שיגייס את בני הישיבות לצבא. מרן לא נבהל והגיב: "שיגייסו את כל בני הישיבות ובת אחת לא תלך לשרות לאומי". והוסיף "תורה בלי ישיבות כבר היתה בישראל, ישיבות בלי תורה זה דבר שלא יתכן"".
אולם הגיע לידינו מקור עתיק לעניין זה, הרב אוריאל צימר מגדולי מקורבי הרבי מלובביץ', משגר (בשנת תשט"ז) במכתב לידידו הרב טוביה בלוי מחשובי חסידי חב"ד הסבר ששמע מהרבי מלובביץ' מדוע לא הצטרף למאבק כל גדולי ישראל נגד גזירת גיוס הבנות.
"והנה לעצם העניין, במקרה היתה אז היחידות שלי בסמוך לאותו פרק ושמעתי דעת כ"ק אדמור על זה שאמר כי מצד הדין החל האיסור-בין אם הוא יהרג ואל יעבר בין אם איסור אחר-מיד עם הנהגת גיוס הבנות-ואין הבדל בין דתיות ובלתי דתיות- והאיסור חל על בנים בדיוק באותה מידה כמו על בנות. ומדוע שתקו כל הזמן ורק עכשיו שרוצים לקחת גם בנות דתיות מקימים קול צעקה".
הקטע ממכתבו של הרב אוריאל צימר להרב טוביה בלוי להבחל"ח
המכתב המלא מופיע בקובץ שיצא לאור ע"י משפחת בלוי לרגל שמחה במעונם ראה כאן עמ' 52

כאן המקום להזכיר את מה שאמר מרן הרב שך זצוק"ל על אי השתתפותו של הרבי מחב"ד במאבק בגיוס הבנות.


יום רביעי, 2 ביולי 2014

יום שישי, 20 ביוני 2014

חב"ד: הגראי"ל מקיים אסיפות להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח...

לאחר הכינוס שהתקיים בכולל פוניבז' ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ע"פ בקשת מרן הרב שך להבחל"ח, חב"ד תוקפים את השיחה: "מקיימים "אסיפת התעוררות" כדי להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח"...יום חמישי, 19 ביוני 2014

האם יש דבר כזה "דעת תורה" נפרדת לכל קבוצה??

ערב הבחירות לכנסת תשנ"ב, יש דילמה לבני התורה הספרדים לאיזו מפלגה להצביע, למפלגת ש"ס או ל"יהדות התורה המאוחדת" עם פא"י וכו', עורך יתד נאמן דאז נתן זאב גרוסמן מסכם מאמר ארוך תחת הכותרת "ידיעת חכמי התורה ומידותם הן הן גופי תורה":
 "אין "דעת תורה" לאשכנזים ו"דעת תורה" לספרדים, כשם שאין-להבדיל-רפואה לאשכנזים ורפואה לספרדים..."

"דעת תורה לקבוצה מסויימת בלבד-מושג כזה אינו קיים כלל וכלל..."


זעקת הרבנים

יום שלישי, 17 ביוני 2014

קונטרס "שנו מידותי" כ"ח טעמים להוכיח כי מרן הרב שך זצוק"ל היה מניצוצו של רשב"י...

בחב"ד מלמדים: איך סופרים רבנים...

כפר חב"ד תשמ"ט, מגולל את החוכא ואיטלולא בספירת הרבנים ע"י היתד.. 
לא סופרים את הרמי"ם וה"מדריכים"..
וכל גדולי ישראל הידועים, הרי ידועים כרודפי שלום אז וודאי זה ע"י טרור, רמאות וכדומה.
הזצלי"ם כולם איתנו, אין ספק..זעקת הרבנים

יום שני, 26 במאי 2014

ר' עמרם בלוי, כל החותמים לאגודת ישראל חתמו כי הם רוצים להיות רעבע'ס.

בספר "משנתו של רבי עמרם" שי"ל ע"י יואליש קרויס, בו תמלול דבריו של ר' עמרם בלוי מהקלטות, מסביר כיצד נאספו החתימות עבור "אגודת ישראל" בזמנו...

חתימת הטשעבינער רב לא שוה כלום כי הוא הסתמך על הבעלזער...
הבעלזער הסתמך על הטשעבינער רב...
כל השאר סומכים עליהם...

מרן הגרי"ש: מלחמות הצבא "מלחמת מצוה".


יום רביעי, 14 במאי 2014

תש"ח, בני הישיבות "יחויילו" ויעברו אימונים.

מסמך היסטורי זה שנכתב עוד לפני קום המדינה ע"י ישראל גלילי מפקד "ההגנה" שנחשף לאחרונה (שע"פ מה שפורסם בעבר בא' מכלי התקשורת, הוצא בהשתדלות הגר"א כהנמן שנסע להיפגש עימו ביערות בשליחות אביו), הוא הבסיס להסכמי הפטור בהמשך.


מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל: איני פשרן ח"ו, אני דואג לקיום עולם התורה!

בעקבות הכרעת הגרא"ז מלצר זצוק"ל על קבלת כספים מגורמים לא כשרים, הוא מואשם ע"י העדה החרדית בפשרנות וכו', במכתב זה עונה הגרא"ז כי אין לו חלילה כל כוונה להתפשר, אלא אך ורק לקבל כסף עבור מוסדות התורה השרויים במצב קשה.

מתוך ספר "שנות דור ודור"


המשכילים שלחו את בני הרבנים להשפיע עליהם, כבר היה בימי מרן רעק"א זצוק"ל

במחלוקת הידועה אודות הדפסת הש"ס ע"י דפוס וילנא, הובא כבר בעבר הסיפור כאן, ונוסיף בתוספת ביאור ע"פ מה שמביא בספר "תולדות יצחק" ע"י ר' יעקב ליפשיץ, נאמן ביתו של מרן הגרי"א ספעקטאר זצוק"ל, שזכה להסכמת כל גדולי ישראל דאז, כאן.
בעוד דפוס וילנא היה שייך לצדיקים גדולים, שנזהרו מאוד בקדושת הדפסת הש"ס, בין השאר הם נזהרו מאוד מלהדפיס את ספרי המשכילים, וקנו בכך את שנאתם של המשכילים מדפיסי וילנא צברו את עיקר נסיונם מהדפסת ספרי השכלה, אולם ע"פ דין לא היתה מניעה מלאפשר להם את ההדפסה, ואדרבה, גדולי ישראל רצו למנוע ממדפיסי סלאוויטא את הדפסת הש"ס בזמן ההדפסה של וילנא.
מדפיסי סלאוויטא הוציאו קול כי בנו של רעק"א (שרעק"א אכן מעיד שהיה עימו בזמן קבלת מכתבי הרבנים בעניין), הוא זה ש"הטה את לבבו".
ומבואר עונשם שהגיע ע"י הלשנות המשכילים.
מיותר לצייר איך היה הסיפור מצוייר ע"י סופרי זמננו...

המכתב הודפס בראש הדפסת וילנא הראשונה מסכת ברכות וילנא תקצ"ו ובראשו קונטרס "דברי אמת וצדק".

זעקת הרבנים

מרנן הגרמי"ל והגרי"ש זצוק"ל: נאמני מרן הגראי"ל הם יראי ה' ונאמנים.

בשנת תשס"ח הוקמה "קרן ההסעות" ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל, כשבראשה הועמדו נאמניהם של מרן הגראי"ל שליט"א, הגר"ח מישקובסקי והר"מ קרליץ. הם זכו למכתב בו העידו עליהם מרנן זצוק"ל, יחד עם להבחל"ח מרן הגראי"ל מרן הגר"ח וכ"ק האדמו"ר מבעלזא כי הם נאמנים ויראי ד'.

המכתב מתוך ספר "כתבוני לדורות".


מרנן בחתימתם על מכתב זה:


יום שלישי, 13 במאי 2014

הגר"ש וולבה זצוק"ל מספר: מי מרמה את ה"גדולים".

במכתבו מבהיר הגר"ש מדוע כתב את מכתבו (מופיע להלן) בו הוא מביע התנגדות לועדת טל.


ז' ניסן תש"ס

הו"כ הרה"ג ר' אשר טננבוים שליט"א רב שלום וברכה!
הנני מצטער שאני צריך עוד פעם לכתוב אל כת"ר, אך ההכרח לא יגונה. הטעם למכתבי הראשון הי' שבאו אלי מבינים שהסבירו לי כי בהחלטת "ועדת טל" יש פרטים שהם סכנה גדולה לקיום הישיבות, שבגלל זה לא חתם כת"ר על החלטות. הם ביקשו אותי לכתוב אל כת"ר ולהודות לו על החלטתו לא לחתום ולחזקו על החלטתו זאת. -הבנתי מתוך דבריהם כי להם ידוע עומק נוסחת ההחלטה של "ועדת טל", ושהיא אינה ידועה עוד לגדולים שלנו, ולכן כתבתי רשימות את כת"ר.
אולם עכשיו נודע לי כי הגאון מוהרא"ל שטיינמן שליט"א ידע בדיוק (ההדגשה במקור) את כל נוסח ההחלטה של "ועדת טל" והוא מסכים בהחלט שהנציגים שלנו יחתמו עליהן. אי לזאת, אני מבטל את מה שכתבתי במכתבי אל כת"ר שליט"א. מסתמא יש לכת"ר טעם משלו על שלא חתם, אך מה שאני כתבתי במכתבי אל כת"ר הוא בטל ומבוטל, והנני מבקש את כת"ר בכל ליבי שלא יפרסם את מכתבי ואולי אף יסכים לבטל אותו.
הנני מבקש סליחה מכת"ר על מה שאני מטרידו במכתביי, ומה אעשה - אדם פשוט כמוני לא היה צריך להתערב בעניינים השייכים לגדולי ישראל שליט"א.
ברוב כבוד והוקרה
שלמה וולבה
המכתב הזה נסוב על מכתב זה:שהוא נסוב על מכתבו המופיע כאן:

תשנ"ו, מרן הגרמי"ל זצוק"ל: מרן הגראי"ל הוא ה"גדול היחידי".

מקור: מרכז העניינים

יום חמישי, 13 במרץ 2014

רבני ומייסדי "יתד נאמן" מספרים, מי היה המחליט על מינויים בעיתון.

לאור פירסומים שנתפרסמו בזמנו על מינוי נתי גרוסמן ע"י מרן הרב שך זצוק"ל, כתבו כמה ממקימי יתד נאמן מכתב אל הגר"ע אויערבאך שליט"א,  על המכתב חתומים הרבנים ר' משה אהרן ברוורמן ור' נתן זוכובסקי רבני הועדה הרוחנית, כן חתומים על המכתב חברי ההנהלה הרבנים אייזן, אפשטיין, אסחייק.יום שלישי, 4 במרץ 2014

סיקור עצרת הרבבות נגד הבג"צ, יתד נאמן.

מעמד נשגב של "קידוש השם"...


"עצרת תפילה"...


מאמר המערכת מדגיש: זו לא הפגנה, זו תפילה."קידוש השם"


תזכורת ממאבק מרנן ורבנן גדולי ישראל כנגד האינטרנט...

בדרך כלל אנו עוסקים בהיסטוריה רחוקה יותר, אולם מאחר והיסטוריה זו מסולפת, גם אותה אנו נביא.


דרשת מרן רשכבה"ג שליט"א במעמד זה מעיתון "המבשר".


יום שני, 3 במרץ 2014

החומה: המשתפי"ם השתתפו בעצרת נגד גיוס בנות...

מיד אחרי ההפגנה הגדולה על גיוס בנות, העדה החרדית ונטורי קרתא מתאוננים על אגודת ישראל:

התעוררתם מאוחר מידי...
אתם אשמים בבעיה בכלל...