פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 16 בדצמבר 2013

האם כשגדולי ישראל הצטרפו לעמדת העדה החרדית, העדה החרדית הפסיקה לתקוף אותם ואת שלוחיהם??

במאבק על קדושת ירושלים בעניין הבריכה המעורבת, הצטרפו גדולי ישראל לעמדת העדה, והצטרפו להפגנה. וכבר פורסמו דבריו של הרב מבריסק בנושא, היתה זו הפעם השניה שבה השתתף הרב מבריסק בהפגנה. אולם ל"נטורי קרתא" זה לא הספיק, הם דרשו שאגודת ישראל תצטרף אליהם דווקא להפגנה בלתי חוקית, שתהיה בה גם קריאה פוליטית כנגד הציונות וכו'.
היו ויכוחים בנושא לכאן ולכאן, פוזרו פשקוילים כנגד עסקני "אגודה", בין היתר פורסם הפשקויל הזה, א' הקוראים סיפק לנו קטע מעיתון "המבשר" המספר את סיפורו של פשקויל זה, בסוף. הכתבה המלאה מעיתון המבשר בנוגע להפגנות הבריכה ודעת גדולי ישראל בנידון, כאן.