יום שני, 9 בדצמבר 2013

יתד נאמן: אודות חובת הציות למרן הרב שך זצוק"ל...

מי שכל ראשי הישיבות מצייתים לו הוא ניצוץ של משה רבינו...


מרן הרב מבריסק: הכל, אבל הכל על פי זקני הדור!!

 לא כל אחד יכול להבין...יפתח בדורו כשמואל בדורו...


רק גדול הדור יכול להכריע...


שאל אביך ויגדך...