יום שלישי, 3 בדצמבר 2013

גדולי ישראל נלחמים על כבודם, מעשה מרעק"א שהיה מובא תמיד ע"י מרן הרב שך זצוק"ל.

מספר "חוט המשולש", בסיפור זה גם כתב מרן רעק"א את מכתבו הידוע שפורסם על ידי כאן: