יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

דעת מרן הרב מבריסק זצוק"ל על ה"קנאים", יתד נאמן, ערב סוכות תש"נ.

בתוך כתבה שמסקרת את תולדותיו ופועלו של מרן הרב מבריסק זצ"ל, הובאה דעתו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל, נגד הקנאים, נגד חוסר הציות שלהם לגדולי ישראל, ונגד דרכי הפעולה האלימות שלהם, המביאות להשחתת המידות, הכתבה נכתבה ע"י עורך יתד לשעבר נתן זאב גרוסמן.