יום שני, 23 בדצמבר 2013

נטורי קרתא "לא מבינים" את סדרי העדיפויות של גדולי ישראל זצוק"ל..

כהיום, כן בעבר, נטורי קרתא "לא מבינים" כיצד ראשי "ועד הישיבות", קרי, גדולי ישראל זצוק"ל, אוסרים על השתתפות בהפגנות של ניתוחי מתים, אולם מתירים, ואולי אף מעודדים ביטול תורה למען הבחירות...