פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 2 בדצמבר 2013

יתד הישן: מהי ההשקפה העומדת בבסיס הסדר "תורתו אומנותו"??

שנת תשמ"ז, הימים ימי מחאה ודרישה חילונית לביטול ההסדר של בחורי הישיבות, "ועדת הכהן" פועלת ובוחנת מחדש את ההסדר ממנו נהנים בני הישיבות, שופרו של מרן הרב שך "יתד נאמן" מתגייס להסביר לציבור את העקרונות שבסיס ההסדר לבני הישיבות, למלאכה גוייס הגאון רבי אהרן ישעיה רוטר נאמנו ותלמידו של מרן הרב שך זצוק"ל, הוא כותב מאמר ומבסס אותו על דבריו של מרן הגר"א קוטלר שהובאו בספר "עמלה של תורה"...