פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום חמישי, 5 בדצמבר 2013

יתד נאמן תשמ"ו: הגאון ר' יצחק אלחנן, כח דהתירא עדיף, ומי ש"הדבר מוטל עליו", מקל.

שנת תשמ"ו הקנאים זועקים על מרן הרב שך זצוק"ל טענות "פשרנות", הרב שך הסכים לנטילת תפקידי שרים לסיעת ש"ס, יתד נאמן מוצא מקום להסביר את הדבר בכתבה על הגרי"א ספעקטאר זצוק"ל, בה הם מפארים ומגדלים את "כח דהתירא" שלו.