יום שני, 2 בדצמבר 2013

עובדים על ה"גדולים", כבר היה בימי הגרי"א ספעקטאר זצוק"ל

בראש ובראשונה השתלשלות הפרשה כפי שמתאר אותה הרב יעקב ליפשיץ, נאמן בית מרן הגרי"א ספקטור מקאוונא זצוק"ל, לאחר מכן המאמר החריף "עלבונה של תורה" שפירסם הגאון ר' יצחק אלחנן ב"הצפירה", לקריאת הטענות על ר' יצחק אלחנן מעיתון "המליץ", עיין כאן, הסיפור בעיקרו כאן מספר "תולדות יצחק":