פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שישי, 13 בדצמבר 2013

מי שמשתמש בפטור "תורתו אומנותו" שלא כדין, יש לו דין "רודף"!!

מתוך ספר ארחות רבינו, מרן הסטייפלר אומר שבחור שאינו זכאי לדיחוי של בן ישיבה ומנסה להשיג אותו הוא "רודף".

בסוף עדות ייחודית מקורא הבלוג, הרב ע.


"אני אישית הייתי לפני כארבעים וחמש שנה, אצל הסטייפלר ע"ה בשאלה ספיציפית אודות אברך מסויים שהיה חייב לצאת לעבוד לפרנסתו.
מספר מסרים העביר אליו הסטייפלר באמצעותי - בין היתר - היה גם המסר, כי אותם בני ישיבות הממשיכים להישאר רשומים כבני ישיבה ובפועל אינם כאלה - אפילו אם זה עקב אילוצים אמתיים וכשרים - הרי שהם נחשבים כ'רודפים' כלפי בני הישיבות. 
כי במעשה זה הינם מעמידים בסכנה את כל ה'שחרור' (כך הוא קרא לזה: שחרור. כשכוונתו כמובן להסדר ה'דיחוי').

חושבני שמכך התגלגלה האמירה שכבר מיוחסת ל'גדולים' שונים (החזו"א, או הרב שך) ובסילוף ועיוות ממש, כאילו מי שאינו משרת בצבא הוא 'רודף'.
שטויות.
כוונתו היתה כמובן לאלו שמרמים את שלטונות הצבא. ומתחמקים מהצבא בתואנה כאילו היו בני ישיבה..."