פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שבת, 7 בדצמבר 2013

שימוש בהסכמות לספרים לצרכי בחירות - שימוש ציני.

בחירות תשמ"ט, הקנאים עושים שימוש ציני בהסכמה שכתב מרן הרב שך לר' צבי כהן, מדפיסים בצמוד את ההסכמה בה הוא כותב: הנה אין לי חלק וכו' בענייני איסור והיתר וכו' אחרי שראיתי את מכתב הרב וייס הראב"ד וכו' אמרתי גם אני... והנה פסק הראב"ד נגד בחירות...