פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שלישי, 13 במאי 2014

הגר"ש וולבה זצוק"ל מספר: מי מרמה את ה"גדולים".

במכתבו מבהיר הגר"ש מדוע כתב את מכתבו (מופיע להלן) בו הוא מביע התנגדות לועדת טל.


ז' ניסן תש"ס

הו"כ הרה"ג ר' אשר טננבוים שליט"א רב שלום וברכה!
הנני מצטער שאני צריך עוד פעם לכתוב אל כת"ר, אך ההכרח לא יגונה. הטעם למכתבי הראשון הי' שבאו אלי מבינים שהסבירו לי כי בהחלטת "ועדת טל" יש פרטים שהם סכנה גדולה לקיום הישיבות, שבגלל זה לא חתם כת"ר על החלטות. הם ביקשו אותי לכתוב אל כת"ר ולהודות לו על החלטתו לא לחתום ולחזקו על החלטתו זאת. -הבנתי מתוך דבריהם כי להם ידוע עומק נוסחת ההחלטה של "ועדת טל", ושהיא אינה ידועה עוד לגדולים שלנו, ולכן כתבתי רשימות את כת"ר.
אולם עכשיו נודע לי כי הגאון מוהרא"ל שטיינמן שליט"א ידע בדיוק (ההדגשה במקור) את כל נוסח ההחלטה של "ועדת טל" והוא מסכים בהחלט שהנציגים שלנו יחתמו עליהן. אי לזאת, אני מבטל את מה שכתבתי במכתבי אל כת"ר שליט"א. מסתמא יש לכת"ר טעם משלו על שלא חתם, אך מה שאני כתבתי במכתבי אל כת"ר הוא בטל ומבוטל, והנני מבקש את כת"ר בכל ליבי שלא יפרסם את מכתבי ואולי אף יסכים לבטל אותו.
הנני מבקש סליחה מכת"ר על מה שאני מטרידו במכתביי, ומה אעשה - אדם פשוט כמוני לא היה צריך להתערב בעניינים השייכים לגדולי ישראל שליט"א.
ברוב כבוד והוקרה
שלמה וולבה
המכתב הזה נסוב על מכתב זה:שהוא נסוב על מכתבו המופיע כאן:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה