פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 4 במאי 2015

מכתבי מרן הגאון ר' ברוך בער לייבוביץ' זצוק"ל על מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

המכתב מופנה אל ראש ישיבת מונטריי בשווייץ בבקשה לקבל לישיבה כרמי"ם את הגאון ר' משה סולווייצ'יק זצוק"ל, ולהבחל"ח הגראי"ל שטיינמן שליט"א.
מכתב זה נכתב בערב חג בסוכות תרצ"ז
....עוד אבקשו בקשה שטוחה עבור הבחור הרב הג' החריף העמקן ובקי ויקר היראה עדיו לגדול בישראל כש"ת [כבוד שם תפארתו] מר אהרן ליב שי' שטיימאן מבריסק שג"כ הוא בריא אלא שמוכרח הוא מטעם אחר, אנא מכ"ג [מכבוד גאונו] שי' לשלוח לו דרישה מישיבת כתר"ה [כבוד תורתו הרמה] וגם הוא יהי' לנחת בהישיבה, כן אני מבקש מכת"ה...


מכתב שני שלח מרן הגרב"ב זצוק"ל בחודש טבת שלאחר מכן, לאחר שהתעכבה הזמנתם. במכתב שני חוזר הגרב"ב ומבקש מהרב בוצ'קו את הנ"ל, ומעניין לראות כיצד חוזר על התוארים אותם חלק בצורה מדוקדקת:

החיים והשלו' מן השמים אל כבוד הרב הגאון המפורסם אוצר היראה כשת"ה ר' אלי' נ"י בוצ'קו שליט"א ר"מ בישיבה הק' דמאנטראע.
ה' ית"ש יברך את כתר"ה שי' בכל הברכות והצלחות ונזכה במהרה לראות בביאת משיחנו בב"א.
אחרי הברכה והשלו' הנני עוד הפעם לבוא לבקש את כב' בדבר הכותב דרישות עבוד תלמידנו הרבנים הג' יצ"ו ונ"י הרב ר"מ עדיו לגאון נכדו של מו"ר הגאון האמיתי החסיד רשכבה"ג זיע"א והב' הרב הג' עדיו לגדול בישראל מר אהרן ליב נ"י שטיימאן.
ומאיזה טעם נמשך הדבר עד כה, האם עלו דברי קושי בזה, מתי יעשה הדבר, נא למהר ולעזור במוקדם.
והנני ידידו הדושת"ה המברכו ברוך דב לייבאוויטץ ר"מ בישיבה הק' בית יצחק כ"ח טבת תרצ"ז.

 המכתב השני מתוך קונטרס "מזקנים אתבונן" שיו"ל ע"י הרב משה סחייק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה