פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 30 בדצמבר 2013

מכתבי מרן הגראי"ל שטיינמן בעניין גיוס בני ישיבות תשנ"ח - תשע"ג

בהיסטוריה כפי ששוכתבה ע"י אויבי מרנן ורבנן שליט"א, מופיע מרן שליט"א כ"אחראי\מעודד\מקים הסדרי גיוס לחרדים ולבני ישיבות", אולם, מהתבוננות על כל השנים האחרונות רואים בפירוש כי מרן שליט"א הביע את דעתו בבירור כנגד גיוס בני ישיבות לצבא, דבריו אמנם נוסחו בזהירות המתבקשת, וברוח הנכונה כפי שהוכתבה ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל, כפי שנתבאר כאן בעשרות מקומות. גם תזמונם לא היה על פי חלילם של מי שמינו עצמם ל"שומרים" על גדולי ישראל.

הנה המכתב הראשון המצוי בידינו בנושא, ופורסם בעיתון יתד נאמן בחודש סיון תשנ"ח, הדברים נכתבו כהצטרפות לדבריו של מרן הרב שך זצוק"ל ממיטת חוליו.

בשנת תשנ"ט כאשר הבג"צ פסק כנגד גיוס הדיחוי לבני הישיבות חתמו כל גדולי ישראל על מכתב חריף, ובראשם חתמו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגראי"ל להבחל"ח.והנה מכתב נוסף שכתב מרן שליט"א אל מרן המשגיח הגה"צ ר' דן סגל שליט"א, בשנת תשס"א, את המכתב ניסה לקרוא מרן המשגיח באחת מעצרות העדה החרדית כנגד הנח"ל החרדי, אולם משהכריז כי בידו מכתב ממרן שליט"א המצטרף להתנגדות אל הנח"ל, הורד בכח מהבמה ע"י כמה בריונים.


לכ' ידידי הגאון והצדיק ר' דן סגל הי"ו
נעימות בימינו נצח
היות ששמע קול גדול ולא יסף כאילו אני תומך בענין נחל חרדי, שבחורים שהם חלשים בלמוד התורה או ביראת שמים טוב להם להיות שם וכמובן שדבר כזה לא עולה על הדעת כלל, מה שהי' מדובר בהתחלה הוא שבחורים שמחללי שבת ועוברים על עוד חייבי כריתות ממש. ואביו רוצה להצילו ולהציל את הרחוב מלהזיקם שאין לנו כח למונעו אבל ודאי זה עון לא יכופר אם שמסית או משתדל באיזה צורה שהיא גורם למי שאינו מחלל שבת ועוד חייבי כריתות להמצא שם.
ואני נמנע להשיב בדרך כלל בענין זה כי דרך חלק מאנשים אפילו מאלה הנחשבים לחרדים לדבר השי"ת לפרש כל דבר בכל מיני פשֶטלך ונהנים לתת דופי באנשים, ה' יכפר בעדם כי אולי כונתם לשמים אבל היות שכ"ג שידוע לי שאינו ח"ו מהמחפשים ליתן דופי אני כותב לו, יש לקוות להשי"ת שיתרבו לומדי תורה ועובדי השי"ת אשר בזכותם ירחם ה' עמו ויגאלנו גאולת עולמים.

ידידו מוקירו כרום ערכו

ולהלן 4 מכתבים שכתב מרן שליט"א על רקע ביטול חוק טל בשנת תשע"ב והנסיונות לחוקק חוק שיחייב בני ישיבות בגיוס, חלק מן המכתבים נכתבו על רקע פרסומים זדוניים כביכול מרן שליט"א נכון לפשרה בעניין גיוס בני ישיבות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה