פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 1 באוגוסט 2016

עקרונות ההסדר לתקצוב מוסדות הפטור כפי שהוסכמו מול הממשלה בהסכמת מרן הרב שך זיע"א

להלן מסמך העקרונות לתקצוב מוסדות פטור (תלמודי התורה) שגובש בתשל"ט, על ידי צוות שמינה מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, (הרבנים גרוסברד, שלמה לורנץ ומנחם פרוש ז"ל) יחד עם משרד החינוך.
עד גיבוש ההסדר הנ"ל תלמודי התורה שהיו תחת המסגרת החוקית של 'מוסדות פטור' (בניגוד לאלו של החינוך העצמאי) לא קיבלו תקציב מהמדינה. כחלק מההסכמים של אגודת ישראל עם מנחם בגין לממשלתו נכנסו בהכרעת מרן הרב שך, הוחלט על תקצוב תלמודי התורה, לצורך כך גובשו עקרונות שעל תלמודי התורה לעמוד בהם לשם קבלת תקציב.

בין העקרונות שגובשו: בתי הספר ילמדו מקצועות בסיסיים, תהיה פעילות גופנית וחינוכית חברתית, המורים יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בית הספר ייבדק על ידי נציגי המוסד לבטיחות, לפי הכללים המקובלים בחוק הפיקוח. תוגש חוות דעת של מפקח שמקיים אורח חיים דתי. המוסד ידווח למשרד החינוך על תנועת התלמידים לפי דרישתו, המוסד יאפשר לנציגי משרד החינוך והתרבות לפקח לצורך מעקב ובקרהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה