יום שישי, 14 בפברואר 2014

אחיעזר: האם "הפרדת קהילות" הוא הלכה פסוקה, או שכל רב מחליט בזה לפי הזמן והמקום??

יהודי שולח למרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל, שאלה. אחר שהרפורמים עשו צעד שפוגע מאוד ביהדות, האם אין צורך להכריז על "הפרדת קהילות" מהם... הגרח"ע משיב: א"א להכריע בזה על פי מה שעשה רש"ר הירש, הכל לפי המקום והזמן.