יום שני, 10 בפברואר 2014

מרן הרב שך זצוק"ל: אנחנו לא נילחם על גזירת הגיוס!!

 בשיחה הידועה של מרן הרב שך זצוק"ל שבה אמר כזכור: אם תהיה גזירה על עולם התורה, אנו נרד מן הארץ, המשיך מרן הרב שך זצוק"ל ואמר: אנחנו לא הולכים חלילה להילחם, אנחנו לא הולכים לזרוק אבנים....