יום שלישי, 11 בפברואר 2014

יתד נאמן: מרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל, צריך לדעת ההיסטוריה....

צריך לדעת היסטוריה ועבודת גדולי ומאורי האומה זצ"ל.
לכבוד הפוסט ה100 של כבר היה לעולמים.