יום שני, 17 בפברואר 2014

תשי"ד: "אגודת ישראל": אנו פועלים להקמת "צבא חרדי"...

בשנת תשי"ד, לקראת הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל, יצא ספר "מכנסיה לכנסיה", בו פורטו הישגי "אגודת ישראל" לאורך השנים. בפרק "צבא" מתוארת פעילות "אגודת ישראל" להקמת "פלוגות דתיות".


כבר אז, היה מי שהתנגד לפעילות זו.... הטיעונים, נשמעים מוכרים משהו... שנת תשי"ט.