יום שישי, 14 בפברואר 2014

מוסף יתד תשנ"ג: ע"פ החת"ס, הפרדת קהילות הוא רק כאשר נוצרת "כת", ולא לחוטאים יחידים...

יש דרגות בהפרדה, ועיקר ההפרדה היא לא לחוטאים יחידים, שבעניינם יש להקל, אלא לכתות של מינים ואפקורסים.