יום שלישי, 11 בפברואר 2014

מדוע דגל לא הולכים עם אגודה ופא"י, תשמ"ט.

דברים שנאמרו בכינוס אברכים בבני ברק ערב הבחירות תשמ"ט.