יום רביעי, 5 בפברואר 2014

עקב הביקוש, עיתון יתד נאמן בעניין ה"גזענות" של מרן הרב שך זצוק"ל.

בעקבות הפירסום אודות ה"מסירה" של דברי מרן הרב שך זצוק"ל לתקשורת החילונית, יש מי שביקשו לקבל יותר מידע אודות דברי מרן הרב שך זצוק"ל.
קיבלנו את העיתון המלא שפורסם בו המאמר, ומובאים בו גם ההבהרה מבית מרן הרב שך, מכתב ראשי הישיבות הספרדיים ועוד