פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום רביעי, 5 בפברואר 2014

עקב הביקוש, עיתון יתד נאמן בעניין ה"גזענות" של מרן הרב שך זצוק"ל.

בעקבות הפירסום אודות ה"מסירה" של דברי מרן הרב שך זצוק"ל לתקשורת החילונית, יש מי שביקשו לקבל יותר מידע אודות דברי מרן הרב שך זצוק"ל.
קיבלנו את העיתון המלא שפורסם בו המאמר, ומובאים בו גם ההבהרה מבית מרן הרב שך, מכתב ראשי הישיבות הספרדיים ועוד