פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום רביעי, 5 בפברואר 2014

פא"י: נלחמים על זכות הקיום!!

הרקע למכתב המזעזע דלקמן הוא ההצטרפות של פא"י לממשלה בשנת תש"כ, כזכור מכאן, פא"י נכנסה לקואליציה בניגוד להחלטת מועצגה"ת.

הלל זיידמן שהיה איש אמונם של מרנן החפץ חיים ורבי חיים עוזר זצוקללה"ה, תוקף את גדולי הדור על היחס שלהם לתנועת פא"י (השתוללות גראמופונים). על פסילתם אותו ואת אנשי פא"י (אינני מכת ש"צ), ועל מיעוט ערכם (עפ"ל)

מתוך ספר "אי של אפשר", תולדותיו של בנימין מינץ חבר הכנסת והשר מטעם פא"י.

מכתב הגרח"ע גרודז'ינסקי על הלל זיידמן: