פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום חמישי, 20 בפברואר 2014

הוראת מרן הגרי"ש: כיצד יש לנהוג עם א' מגדולי הדור זצוק"ל שיצא נגד הנהגת מרן הגראי"ל בנושא הגיוס?

עם פרישתו של מרן הגרמ"ש שפירא מהמועצג"ת בעקבות הצבעת החכי"ם של דגל התורה בעד חוק טל נתן הגרי"ש הוראה לא להזכירו יותר ביתד נאמן!
להלן פרסום ראשון מכתבו של מרן הגרמ"י ליפקוביץ' זצוק"ל, בו הוא מתחנן לפני הגרי"ש לבטל את ההוראה כי פרישתו של הגרמש"ש לא פגעה בדגל התורה....
אגב, על פי הידוע, מרן הגרי"ש סירב לבקשתו של מרן הגרמי"ל זצוק"ל.
מתוך קונטרס "במבט בוחן" המחולקת בהיכלי התורה.