פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שלישי, 18 בפברואר 2014

תשכ"ז: "בית יעקב" מציג, ליכוד האומה, גם החרדים נלחמים...

הימים ימי מלחמת ששת הימים, גליון מטעם תנועת "בית יעקב" בעריכת הסופר החרדי הנודע ר' משה פראגר זצ"ל מלא כל כולו בדברי שבח ל"ניצחון" ומציג: "גם החרדים נלחמים ונלחמו".
בגליון מופיעים מאמרים ממרנן ורבנן הגר"י אברמסקי (במאמר בענייני השעה) והגר"מ גיפטר (במאמר נפלא באמונת חכמים) והגר"ש וולבה זצוקללה"ה, כשאת החוברת ואת המאמרים "מעטרות" תמונות חיילים חרדיים.
בין השאר, בחוברת:
דו"ח על שירות בני הישיבות בצה"ל, ובו גם "עקרונות" של הדיחוי לבני ישיבות.
מאמר "ליכוד האומה" בו מתואר על השתתפות החרדים במלחמה.
הרבה תיעוד היסטורי על השתתפות החרדים בקרבות תש"ח, ותמונות של "חרדים לוחמים"...
בסוף הפוסט קישור להורדת החוברת במלואה, בב' חלקים.

דו"ח אודות שירות בני הישיבות בשנת תש"ח, ועקרונות הדיחוי.
גיוס חרדים - ליכוד האומה
גם החרדים נלחמים...

בית יעקב א'
בית יעקב ב'